تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا

تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا

تعداد بازدید : 1129
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۳/۲۰
تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا- جلد نخست : از نوزايش تا انقلاب فرانسه- دفتر نخست: جدال قديم و جديد در الهيات و سياسات

تاريخ انديشة سياسي جديد در اروپا
جلد نخست: از نوزايش تا انقلاب فرانسه 1500-1789 
دفتر نخست: جدال قديم و جديد در الهيات و سياسات
ویراست دوم با تجدید نظر کامل
تاريخ انديشة سياسي جديد در اروپا جلد نخست: از نوزايش تا انقلاب فرانسه 1500-1789 دفتر نخست: جدال قديم و جديد در الهيات و سياسات ویراست دوم با تجدید نظر کامل

شابک    97860062205051
نویسنده    جواد طباطبایی
مترجم    خیر
قطع کتاب    رقعی
انتشارات    مینوی خرد
کاتالوگ    N/A

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال